Drobečková navigace

Úvod > O nás

Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Mikroregion Záhoří - Helfštýn se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov, v olomouckém kraji, NUTS II Střední Morava. Téměř celé území je situováno v kopcovitém terénu Vnějších západních Karpat, pouze v severní části území obce Týn nad Bečvou zasahuje do Vněkarpatských sníženin. Ze severu oblast lemuje Moravská brána, z jihu Hostýnské a na západ přechází do Hané.

Na ploše 7 176 ha zde žije více než 4,5 tis.obyvatel.

Počátek myšlenky vzniku mikroregionu v Záhorské oblasti se datuje začátkem roku 1999. Dne 9.září 1999 se uskutečnila v kulturním domě v Soběchlebích ustavující Valná hromada, na které byly schváleny Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoří - Helfštýn.

Od této doby do současnosti spolupracuje na rozvoji oblasti Záhoří 14 obcí:
Bezuchov, Dolní Netčice, Hlinsko, Horní Netčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Šišma, Týn nad Bečvou a Žákovice.

Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Obce mikroregionu spolupracují ve sféře hospodářské, sociální, kulturní, jejich cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zlepšit dopravní obslužnost na území obcí, veřejný pořádek, péčí o památky, zlepšit stav ovzduší a také rozvíjet cestovní ruch.
Mikroregion pravidelně podává žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na rozvoj svého území, zástupci svazku se účastní odborných exkurzí, kde získávají poznatky a informace od úspěšných obcí a sdružení, absolvují semináře připravené vždy na aktuální téma. V roce 2006 vznikly dvě úspěšné tradice a to Reprezentační ples mikroregionu, které je každoročně pořádán v kulturním domě v Pavlovicích u Přerova, a dále Setkání obcí mikroregionu, kde se družstva z jednotlivých obcí účastní sportovního a kulturního soutěžení.
V roce 2007 byla slavnostně otevřena naučná stezka po památkách na území mikroregionu za přítomnosti člena zastupitelstva a rady Olomouckého kraje pana Vladimíra Mikešky. V následujícím roce plánujeme na tyto aktivity navázat cyklovýletem po stezce.