Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Mikroregion Záhoří - Helfštýn se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov, v olomouckém kraji, NUTS II Střední Morava. Téměř celé území je situováno v kopcovitém terénu Vnějších západních Karpat, pouze v severní části území obce Týn nad Bečvou zasahuje do Vněkarpatských sníženin. Ze severu oblast lemuje Moravská brána, z jihu Hostýnské a na západ přechází do Hané.
Na ploše 7 176 ha zde žije více než 4,5 tis.obyvatel.
Počátek myšlenky vzniku mikroregionu v Záhorské oblasti se datuje začátkem roku 1999. Dne 9.září 1999 se uskutečnila v kulturním domě v Soběchlebích ustavující Valná hromada, na které byly schváleny Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoří - Helfštýn. Od této doby do současnosti spolupracuje na rozvoji oblasti Záhoří 14 obcí: Bezuchov, Dolní Netčice, Hlinsko, Horní Netčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Šišma, Týn nad Bečvou a Žákovice.
Obce mikroregionu spolupracují ve sféře hospodářské, sociální, kulturní, jejich cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zlepšit dopravní obslužnost na území obcí, veřejný pořádek, péčí o památky, zlepšit stav ovzduší a také rozvíjet cestovní ruch.
Mikroregion pravidelně podává žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na rozvoj svého území, zástupci svazku se účastní odborných exkurzí, kde získávají poznatky a informace od úspěšných obcí a sdružení, absolvují semináře připravené vždy na aktuální téma. V roce 2006 vznikly dvě úspěšné tradice a to Reprezentační ples mikroregionu, které je každoročně pořádán v kulturním domě v Pavlovicích u Přerova, a dále Setkání obcí mikroregionu, kde se družstva z jednotlivých obcí účastní sportovního a kulturního soutěžení.
V roce 2007 byla slavnostně otevřena naučná stezka po památkách na území mikroregionu za přítomnosti člena zastupitelstva a rady Olomouckého kraje pana Vladimíra Mikešky. V následujícím roce plánujeme na tyto aktivity navázat cyklovýletem po stezce.

Mikroregion

 

 

ROP - Soběchleby

Obec Soběchleby - projekt "Revitalizace okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích"

www.sobechleby.cz

ROP - Týn nad Bečvou

Obec Týn nad Bečvou - projekt "Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn nad Bečvou - I. etapa"

www.tynnb.cz

 

 

28. 6. Lubomír

Zítra: Petr a Pavel

Aktuality

Uzávěrka Listů mikroregionu v roce 2016

UZÁVĚRKA LISTŮ MIKROREGIONU V ROCE 2016

číslo 1 - do 18.03.2016
číslo 2 - do 17.06.2016
číslo 3 - do 19.09.2016
číslo 4 - do 18.11.2016

příspěvky a fotky posílejte na adresu:
masmb@seznam.cz

Návštěvnost stránek

071086
mrzahori_helfstyn_footer.png